Mimoriadny Svätý rok – rok Božieho milosrdenstva

Pápež František 11. apríla 2015, na vigíliu druhej veľkonočnej nedele – nedele Božieho milosrdenstva oznámil bulou Misericordiae vultus mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

Svätý rok začal 8. decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a trval do 20. novembra 2016, do nedele Krista Kráľa. Mottom tohto roku bola myšlienka „Milosrdní ako Otec“.

V bule, ktorou pápež František vyhlásil Svätý rok píše: „V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život."

Svätý otec vyzval všetkých katolíckych veriacich, aby počas tohto roka osobitne otvárali srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších existenciálnych perifériách, liečili rany olejom útechy, obväzovali ich milosrdenstvom a nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou: „Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva.“ (pozri Misericordiae Vultus, 15)

Komunita Sant'Egidio prijala slová pápeža Františka s plnou vážnosťou a počas Svätého roku sa snažila prinášať posolstvo Božieho milosrdenstva medzi ľudí. Vyvrcholením ich aktivít bola iniciatíva v poslednom týždni Roku milosrdenstva, ktorý trval od 12.11.2016 12:00 hodiny do 20.11.2016 20:00 hodiny s názvom Trojbodka milosrdenstva.

Cieľom tohto týždňa bolo pomôcť jednotlivcom, spoločenstvám a farnostiam pri realizácii konkrétnych skutkov telesného milosrdenstva. Mottom týždňa boli Ježišove slová: „bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25,35-36)

Víziou iniciatívy 3bodka milosrdenstva nebol jednorazový (anonymný) skutok milosrdenstva, ale záplava dobrých skutkov, ktoré priniesli „malú revolúciu“ nežnosti a solidarity do všetkých miest Slovenska, ktorá neskončila posledným dňom Svätého roku.

Božie milosrdenstvo je nadčasové a hoci Svätý rok skončil, myšlienku a povedomie Milosrdného Otca je potrebné medzi ľuďmi nestále šíriť a nepoľavovať v konaní skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Inšpirácie v podobe kníh či devocionálií s tématikou Božieho milosrdenstva môžete nájsť kdekoľvek.

Svätý rok milosrdenstva bol pre slovenskú i svetovú Cirkev príležitosťou “vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia.” (Evangelii Gaudium, 20)

Prejavujte milosrdenstvo vždy, keď je to čo len trošku možné, aby ste v najdôležitejšom okamihu života mohli z úst spravodlivého Sudcu počuť slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (Mt 25, 34.40)